Projekt strony internetowej Quikset UI/UX

Wstęp

W tym zleceniu moim zadaniem było przygotowanie nowej strony internetowej dla marki QuikSet. Dodatkowo do mojego zadania należało również zrobienie oraz obróbka zdjęć produktów dostarczonych fizycznie przez klienta. Projekt graficzny strony internetowej został przygotowany w programie Adobe XD, a retusz zdjęć w programie Adobe Photoshop.

Zdjęcia produktów

Strona główna

Zainteresowałem Ciebie, chcesz dowiedzieć się jak wygląda ze mną współpraca?

Tak, chcę się dowiedzieć