Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.falgowski.com prowadzony jest przez firmę Artur Falgowski, z siedzibą pod adresem: ul. Stanisława Kunickiego 6/6, 58-300 Wałbrzych, NIP: 8862883125 Regon: 368993467

 2. Regulamin określa warunki korzystania ze sklepu internetowego oraz zawierania transakcji zakupowych.

 3. Korzystanie ze sklepu internetowego oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

§ 2. Zakup i realizacja zamówienia

 1. Zamówienia na stronie internetowej można składać poprzez stronę www.falgowski.com.

 2. Realizacja zamówienia następuje po dokonaniu płatności za usługę cyfrową.

 3. Po dokonaniu płatności klient otrzymuje dostęp do zakupionych usług cyfrowych poprzez udostępnienie linku do pobrania na stronie sklepu oraz przesłanie dodatkowych informacji na adres e-mail podany podczas składania zamówienia. W mailu zawarte są instrukcje dodatkowe oraz link do formularza, który klient musi wypełnić. Dane z formularza są potrzebne w celu realizacji zgłoszenia.

§ 3. Płatności

 1. Sklep internetowy umożliwia dokonanie płatności za zakupione usługi cyfrowe za pomocą następujących metod płatności: karta kredytowa, przelew bankowy, systemy płatności elektroniczne.

 2. Płatności są realizowane za pośrednictwem zewnętrznych dostawców usług płatniczych.

 3. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni od złożenia zamówienia. W przypadku braku płatności w określonym terminie zamówienie zostanie anulowane.

§ 4. Reklamacje i zwroty

 1. Klient ma prawo do reklamacji usługi cyfrowej w przypadku stwierdzenia wad technicznych lub niezgodności z opisem.

 2. Reklamacje należy składać na adres e-mail: artur@falgowski.com.

 3. Sklep internetowy rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania.

 4. W przypadku uzasadnionej reklamacji, klient ma prawo do wymiany usługi cyfrowej na inną lub do zwrotu pieniędzy.

§ 5. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w sklepie internetowym jest Artur Falgowski.

 2. Dane osobowe klientów przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

 3. Klient ma prawo dostępu, poprawienia, usunięcia swoich danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie od dnia [data] i obowiązuje do momentu jego zmiany.

 2. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

 4. Wszelkie spory wynikłe z niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

Szukasz niezawodnego hostingu?

Polecam hosting w Seohost, z którego sam używam, a z kodem ARTUR25 otrzymasz
aż 25% zniżki
przy rejestracji dowolnego serwera!

25% taniej!

na hosting z kodem ARTUR25